Local Guadeloupe Time:


MEZINÁRODNÍ SURFOVÁ ŠKOLA


Surfová škola poskytuje znalosti a dovednosti pro volnocasový sport - surfing, zacátecníkum i pokrocilým všech vekových kategorií.

Prístup ke klientum je individuální. Podle jejich telesných a mentálních dispozic, anamnézy sportovních aktivit se stanovuje osobní plán výuky.

Ideové zamerení školy odpovídá modernímu chápání využívání volného casu, radosti z pohybu ve vodním prostredí.

Cinnost surf školy je zamerena nejen na techniku získání dovednosti sportovní disciplíny, seznámí i s prostredím vhodným pro surfing.

Lekce zahrnují sportovní specializovaný výcvik, seznámení s bezpecností, s riziky a s pravidly pohybu ve vlnách. U pokrocilých se výuka zameruje na odstranování chyb a získání nových dovedností, je možné i využít surfguide.

Vzhledem k tomu, že surf škola má internacionální charakter probíhá výuka v nekolika jazycích - francouzština, anglictina, italština, ruština, ceština.

Školu vede Babic Petr univerzitne graduovaný pedagog v oboru sportu a geografie - STAPS, Univerzita Masaryk, s publikacní cinností - kniha : SURF, ISBN 978-80-7268-484-7 (2008), universitni skripta: Aktivni formy cestovniho ruchu - cást Surfing, ISBN 978-80-210-4361-9 (2007).

Babic Petr prednášel na Univerzita Masaryk - Aktivni formy cestovniho ruchu - Surfing. Zabýval se kinantropologií klouzavých sportu - windsurfingu a surfingu.

Výkonnostní sporty windsurfingu, surfingu a jachtingu na klasifikacních úrovních a šampionátech a rovnež zimmní sporty lyžování a snowboarding, kterými se behem sportovní kariery zabýval, umožnují orientovat prípravu u nadaných a motivovaných pokrocilých surfaru na trening do vyšších kategorií souteživých disciplin.

Organizacní struktury surfingu zajištoval na lokální úrovni do roku 2010, po roce 2011 již na úrovni mezinárodní ve spolupráci s ISA a nekterými národními surfovými asociacemi.

Geografické dispozice a bohaté surfove zkušenosti ho vedly k ruzný surftripum a poznání svetových surf spotu na Hawaii, Francouzska Polynesie, Tahiti, Nová Kaledonie, Novy Zeland, Mexiko, Indonesie a dalších predevším jak u Atlantiku, tak v Karibiku.

Absolventi surf školy od roku 2021 mohou být pokud mají zájem automaticky registrováni v Alianci prátel Surf School Guadeloupe a využívat zdarma distancne nabízené služby surfcoachingu. Registrovaní si mohou vyžádat další podrobnosti na adrese školy.


kurz 07 kurz 08

20 21 24

 • Výuka surfování začátečníků i pokročilých surferů je vedená diplomovaným českým instruktorem.
 • Celková doba Surfového Kurzu je 10 hodin, po dobu 5-ti dnů. Každá Surfová lekce je 2-hodinová : 5 x 36€ = 180€. Cena zahrnuje zapůjčení veškerého surfového materiálu a videocoaching.
 • Privátní Surfový kurz: 1 lekce 2h - 75€.
 • Za rezervaci 10-ti hodinového surfového kurzu je požadována záloha 30%.


 • Ceník Surf Kurzů
  Kurz pro začátečníky a pokročilé Cena Kurzu
  10 Hodin 180 euro
  2 Hodiny 40 euro

  Dobu Surfových Kurzů lze rozšířit dle požadavku Surfera.

  Instagram SURF SCHOOL GUADELOUPE  PROUDLY SUPPORTED BY